Aktuální kurzy

Motivační rozhovory pro vedoucí pracovníky

Zveme Vás na kurz v motivačních rozhovorech pro vedoucí pracovníky v ziskových i neziskových organizacích.

Program: 2 + 2 dny školení s aktivitami v mezidobí

Termín:

V tuto chvíli nejsou nové termíny vypsané.

Napište nám a v okamžiku vypsání termínů Vám dáme vědět.

Cena celého programu: 7.200,- Kč (2x 3.600,- Kč)

Místo konání: Praha

Lektorský tým: Petr Elis, Jan Soukup

Pro více informací a přihlášení pište na:

petr.elis@inuit.cz

tel.: 737 201 347

Motivační rozhovory jsou komunikačním přístupem orientovaným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Jsou účinné v situacích, kdy nám záleží na:

- větším zapojení zaměstnanců,

- zvýšení jejich míry samostatnosti a chuti k práci,

- uplatnění jejich potenciálu a kreativity,

- zlepšení vztahů a posílení spolupráce v týmu,

- nalézání smyslu práce,

- harmonizaci soukromého a pracovního života,

- aktivním přijetí drobných i zásadních organizačních změn.

Motivační rozhovory vycházejí z humanistické psychologie a výzkumů v oblasti vnitřní motivace. Jejich hlavními principy jsou vztahový rozměr vedení zaměstnanců, důvěra v jejich schopnosti, delegování a vhodné oceňování, a to při zachování stanovených cílů a důslednosti jejich plnění.

Kurz je zaměřen na:

- porozumění vztahové i technické stránce vedení motivačního rozhovoru

- nácvik základních technik v různých situacích z praxe vedoucích pracovníků.

Je rozložen do dvou dvoudenních setkání a jeho součástí je i samostatný nácvik rozhovorů v době mezi setkáními.

Srdečně zvou

Petr Elis a Jan Soukup

Petr Elis se zabývá rozvojem manažerských dovedností a metodiky Motivačního managementu v několika společnostech. Pracoval v neziskovém sektoru i v několika korporátních firmách na různých pozicích.

Jan Soukup je klinický psycholog a psychoterapeut, pracoval ve zdravotnictví i v neziskovém sektoru, je autorem knihy Motivační rozhovory v praxi (Portál, 2014) a členem Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).